Vi hyr alltmer någon annans hem på semestern

Pressmedelande 27 maj 2014

Under årets första tre månader höll konsumenterna relativt hårt i plånboken men lämnade lite utrymme åt semester. Det visar Våra Pengar, en ny konsumtionsindikator baserad på ekonomiappen Tinks statistik och framtagen i samarbete med HUI Research. Våra Pengar visar också att konsumenterna i allt större utsträckning väljer att, istället för att bo på hotell, hyra någon annans hem som sin semesterbostad – en ny semestertrend.

 För första gången har ekonomiappen Tink lämnat ut statistik för analys av konsumtionsbeteende. Resultatet är rapporten Våra Pengar, en konsumtionsindikator framtagen i samarbete med HUI Research i syfte att kartlägga privatpersoners konsumtion och fördelningen mellan olika konsumtionskategorier. Rapporten med sin realtidsuppdatering av konsumenternas utgifter har en unik möjlighet att upptäcka hur konsumtionen förändras.

Våra Pengar visar att svenska konsumenter la i genomsnitt 2 380 kronor på semester under årets första kvartal, det vill säga cirka 790 kronor i månaden. Detta är något mer än årsnittet för 2013 på 560 kr men betydligt mindre än när vår semesterkonsumtion toppar i juli, då konsumenter la i genomsnitt 2000 kr. Det resmål där konsumenterna semestershoppade oftast är New York, tätt följt av London. Den plats där konsumenter oftast har spenderat sina semesterpengar, mätt i antal transaktioner, är hotell. Hotell är även den kategori som konsumenterna har spenderat mest pengar på sett till värde. Dock börjar hotell få konkurrens av ett annat slags boende.

”Vi ser tydligt en ny semestertrend där konsumenter i allt högre utsträckning väljer hyrt boende såsom AirBnB framför hotell och eget semesterhus”, säger Daniel Kjellén, VD för ekonomiappen Tink.

Våra Pengar visar också att unga spenderade en större andel av sin plånbok på shopping, mat och dryck jämfört med äldre. 18–24 åringar la nästan en fjärdedel av sin totala konsumtion på mat & dryck jämfört med 50–60 åringar som la 17 procent.

Unga la dessutom en större andel av sina matpengar på restaurangbesök jämfört med äldre. Våra Pengar visar också att konsumenterna var något återhållsamma vad gäller kultur & nöje vars andel av utgifterna för fritid minskade under första kvartalet med 4 procentenheter jämfört med föregående kvartal.

”En tydlig och långsiktig trend bland dagens konsumenter är den ökade konsumtionen av tjänster. Det beror delvis på att konsumentbeteendet förändras i takt med att den disponibla inkomsten ökar, då tjänster får ett ökat inslag i vardagen”, säger Lena Larsson, VD på HUI Research.

Läs rapporten i sin helhet: Våra Pengar

För mer information

Julia Levander, Tink, +46 72 400 84 42 julia.levander@tink.se

Filippa Frisk, Konsult HUI Research, 08-762 76 94, filippa.frisk@hui.se

Om Våra Pengar

Rapporten Våra Pengar är en konsumtionsindikator framtagen av ekonomiappen Tink i samarbete med HUI Research.  Syftet är att kartlägga hur privatpersoners konsumtion ser ut och hur den fördelas mellan olika konsumtionskategorier. Den här rapporten baseras på anonymiserad och aggregerad data från cirka 70 000 Tink-användare. Data har viktats för att statistiskt representera den svenska befolkningen. Våra Pengar har med sin realtidsuppdatering av konsumenternas utgifter en unik möjlighet att upptäcka hur konsumtionen förändras.

Om Tink

Tink är en gratis privatekonomiapp som hjälper användaren att få koll på sin ekonomi. Användaren kopplar sin bank till appen och Tink kategoriserar och sorterar sedan alla utgifter automatiskt så att det blir enkelt att följa sina pengar. Tink stödjer idag de 20 vanligaste bankerna och kreditkorten i Sverige och har över 180 000 registrerade användare i Sverige. Bolaget grundades 2012 av Daniel Kjellén och Fredrik Hedberg. Nicklas Storåkers är ordförande i bolaget. Läs mer på www.tink.se.

Om HUI Research

HUI Research AB erbjuder sedan 1968, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor.