Vi hjälper dig

Här hittar du svaren på alla våra vanligaste frågor. Hittar du inte det du söker? Hör gärna av dig!

Komma igång

Hur får man tillgång till Tink?
Tink finns tillgänglig som mobilapp till iPhone och Android och kan laddas ner i svenska App Store och Google Play. I dagsläget finns tyvärr inte stöd för Windows Phone. Tink är gratis och när du skapat ett konto kan du direkt följa dina pengar via appen
Hur kommer jag igång med Tink?
1. Skapa konto – Skapa ett konto genom att ange e-mail och välj ett lösenord.
2. Anslut tjänster – Länka in dina bankkonton och kreditkort.
3. Insamling av data – Tink samlar in och kategoriserar din bankdata på 30 sekunder.
Måste jag länka in en bank?
Ja, alla funktioner är baserade på information som vi hämtar automatiskt från din bank. Om man inte länkar in en bank så blir tjänsten tyvärr helt tom.
Kan jag dela mitt konto med någon annan?
Ja, flera personer kan ha tillgång till samma konto. Du och din sambo kanske vill ha ett Tink-konto där ni bara kopplar in de banker och konton som ni delar. Ni använder sedan båda samma inlogg till kontot.  

Kategorisering

Vad innebär det att Tink kategoriserar mina transaktioner?
Tinks kategoriseringsmotor hämtar information från många olika datakällor tillsammans med info om vad användarna själva kategoriserat. Vanliga och kända inköpsställen är lättare för motorn att hitta, men i takt med att vi blir större hittar vi även t.ex. mindre godisbutiker. Utöver den stora motorn som gäller för alla så kan varje användare skapa kategoriseringsregler som gäller för en själv (och gör många samma sak så lär sig vårt system).
Är det möjligt att skapa egna kategorier?
Nej, i dagsläget är det inte möjligt att göra egna kategorier i Tink. Vi har gjort ett par tester och det vi ser är att många är entusiastiska i början men sen orkar man inte göra all manuellt jobb och tappar fart. Tink blir då rörigt och svårt att använda. Vi på Tink strävar hela tiden efter att göra en produkt som är lätt och smart för användaren då privatekonomi generellt kan ha en ganska hög tröskel att sätta sig in i.
Vi förstår dock att vi alla har olika behov och har försökt att skapa ett alternativ, taggar. Läs gärna mer om det här. Du kan sedan söka på dina taggar och/eller skapa sök-budgetar med taggen som söktext.
Kan jag ändra kategori på en transaktion?
Ja, du kan när som helst ändra kategori på en transaktion genom att klicka på den och välja att byta kategori. Du får då också valet att kategorisera om alla liknande transaktioner på samma gång.
Kan jag förbättra dvs öka andelen procent kategoriserat på mina transaktioner?
Ja, du kan när som helst ändra kategori på en transaktion genom att klicka på den och välja att byta kategori. Du får då också valet att kategorisera om alla liknande transaktioner på samma gång.
Kan jag dela upp en transaktion till olika kategorier?
Nej, du kan ändra beskrivning, datum, kategori och tagga transaktionen.
Vi jobbar på en funktion som tillåter att dela upp en transaktion och splitta den i olika kategorier, när det är färdigt kommer vi att kommunicera till alla användare.
Kan jag ändra beskrivningen av en transaktion?
Ja, om du klickar på transaktionens beskrivning kan du redigera texten och spara den beskrivning du själv tycker passar bäst.
Kan jag #-tagga mina transaktioner?
Ja, om du klickar på transaktionens beskrivning kan du i anteckningsfältet lägga in en #-tagg som blir sökbar. Läs mer om det på vår blogg.
Vad händer om jag kategoriserar en transaktion som Exkludera?
Transaktionen exkluderas från all statistik och grafer, men kommer att finnas kvar som gråmarkerad i transaktionslistan. Du kan när som helst välja att gå tillbaka för att välja att inkludera en transaktion igen. Den här funktionen kan vara användbar om du t ex har en stor utgift eller inkomst som du inte vill ha inkluderar i din vardagsekonomi.
Om du sedan vill hitta dina exkluderade transaktioner kan du söka på både belopp och beskrivning. Du kan också söka på “exkluderat”.
Vad innebär det att kategorisera en transaktion till Egen överföring?
Överföringar mellan dina egna konton som är länkade till Tink sätts automatiskt till ”Egen överföring” och kommer inte med i din statistik. Har du överföringar som sker till eller från ett konto som inte är länkat till Tink kan du själv kategorisera dessa som ”Egen Överföring” för att statistiken ska blir rätt.
Vad innebär det att kategorisera en transaktion till Sparande?
Genom att kategorisera om till ”Sparande” räknas transaktionen inte längre in som inkomst eller utgift. Eftersom Tinks statistik och grafer baseras på inkomster och utgifter kommer transaktionen inte att vara inkluderad. Du kan välja att söka på ”Sparande” för att få fram en lista se alla transaktioner kategoriserade som ”Sparande”. Vi jobbar just nu på att utöka möjligheterna att följa upp sitt sparande.

Sekretess

Hur ser Tink på sekretess?
Sekretess och hantering av personuppgifter är oerhört viktiga frågor för Tink. Regeln som gäller i alla lägen är att Tink under inga omständigheter får visa eller lämna ut personlig eller identifierbar information utanför ditt Tink konto. Det är bara du, som användare, som kommer åt dina uppgifter. Läs gärna våra användarvillkor för utförlig beskrivning av hur vi hanterar personuppgifter.
Vilka uppgifter samlar Tink in?
Tink samlar in kontoinformation för att kunna visa dig denna information i tjänsten. Vi samlar bara in information som du själv kan se på ditt Tink konto.
Vem har tillgång till min personliga data?
Bara du själv. Ingen utomstående kan någonsin se dina uppgifter. Tink kan med väldigt strikta och säkra rutiner och befogenheter gå in och felsöka bland data. Det här kommer enbart göras om du kontaktar Tink och ber om en felsökning på ditt konto.
Kan min personliga information lämnas ut?
Nej, varken personlig eller identifierbar information får någonsin lämnas ut eller visas förutom på Tink kontot, som bara du som användare har tillgång till.
Vad händer med informationen när jag avslutar mitt Tink-konto?
All data som kan kopplas till dig som person raderas permanent.
Kan jag öppna mitt Tink-konto igen efter att det avslutats?
Nej, när du avslutar ett konto så raderas kontot hos Tink permanent. Vill du skapa ett konto igen blir det som en helt ny användare.
Har Tink rätt att använda anonym data?
Ja, Tink får använda anonym data på anonym gruppnivå till marknadsundersökningar. I framtiden kan Tink komma att använda sådana undersökningar för att förbättra tjänsten och erbjuda jämförelsetjänster till användarna. Exempel på sådan anonym, aggregerad marknadsdata kan vara att visa den genomsnittliga räntenivån för Tink användare.
Varför vill Tink använda min platsinformation?
Tink kategoriserar automatiskt dina inköp efter namnet på ditt inköpsställe. Tyvärr kan vårt system inte lista ut alla ställen vilket gör att du har en del transaktioner som vi inte kan kategorisera åt dig eller att vi lägger dem i fel kategori. Ibland får vi hjälp av er med kategoriseringen men vi vill bli ännu bättre på att automatiskt kategorisera dina transaktioner. Ett steg i det här är att använda oss av platsinformation. Om vi vet ungefär var köpet har gjorts kan vi matcha det med butiker i närheten och minska felmarginalen på kategoriseringen och kategorisera fler köp automatiskt.
Hur slår jag på eller av platsinformationen?
Android: Gå till Tink-appen > Profil > Allmänt > Platsinformation.
iOS: Gå till telefonens inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster.

Säkerhet

Jag har blivit av med min telefon, hur gör jag om jag vill låsa mitt Tink-konto?
Om du skickar efter ett nytt lösenord på https://www.tink.se/reset/ och ändrar lösenord så kastas du ut ur alla inloggade enheter och måste fylla i ditt nya lösenord.
Jag är inloggad med Facebook men vill koppla upp mig med ett löseord.
Om du är kopplad med Facebook och vill ändra din inloggning så kan du skicka efter ett nytt lösenord på denna länk https://www.tink.se/reset/
Ändra lösenord och testa sedan att logga in med det istället.
Hur hanteras mina personliga koder till banken?
De personliga koderna används för att autentisera dig mot dina banker och sparas i krypterad form för att kontinuerligt uppdatera information från de olika leverantörerna. Dessa koder är krypterade med hjälp av den senaste tekniken och delade krypteringsnycklar som lagras i separata system. Vi på Tink har i normala fall aldrig tillgång till dina personliga konto, men kan i undantagsfall dekryptera om du som användare ber oss felsöka något. I dessa fall krävs det att två olika individer från Tink, där någon från ledningsgruppen måste ingå, godkänner detta med sina respektive individuella kryptonycklar samtidigt.
Är informationen krypterad?
Känslig information är krypterad i olika lager beroende på informationstyp. Den mest känsliga informationen är skyddat med delade nycklar i separata system, som inte ens vi på Tink kan dekryptera i normala fall. Statistik och anonymiserad transaktionsdata lagras i databaser med krypterade lagringslösningar och kommunikationen mellan dig som användare och Tinks system är självklart krypterad med 256-bitas Extended Validation SSL.
Är säkerheten på Tink certifierad?
Den fysiska miljön är certifierad enligt både ISO 27001 samt BS 25999, vilket ställer höga krav på både fysisk säkerhet, säkerhetsrutiner och riskhantering. Mjukvaruarkitekturen är framtagen tillsammans med Sveriges ledande konsult-bolag inom IT-säkerhet, som utöver att arbeta med Sveriges alla största banker, driver och utvecklar systemen för e-legitimation.
Är Tink lika säkert som en bank?
Ja, Tink är lika säkert som en bank. Vi arbetar också med Sveriges ledande konsultbolag inom IT-säkerhet, som också arbetar med Sveriges alla största banker, ansvarar för säkerhetsgenomlysningar, kodgranskning och penetrationstester.
Vad händer om någon stjäl mitt Tink-konto?
Om du är rädd för att någon skulle ha kommit över ditt Tink-konto på något sätt så ska du omgående återställa ditt lösenord på https://www.tink.se/reset/. Det skulle exempelvis kunna vara att du blivit av med din mobil där Tink är installerat eller att du misstänker att någon annan än du känner till ditt lösenord. Då du återställer ditt lösenord kommer Tink att loggas ut från alla mobiler där du tidigare varit inloggad så fort mobilerna har uppkoppling. Värt att notera är också att du eller någon annan kan aldrig få ut några PIN-koder genom Tink.
Vad har Tink för säkerhetsrutiner?
Alla anställda på Tink har strikta säkerhetsrutiner att följa. Detta gäller både fysiska rutiner; såsom att det krävs verifikation av både fingeravtryck och legitimation för att göra underhåll på servrar, till operationella rutiner; såsom allt från kryptering och skalskydd på personaldatorer, till begränsad åtkomst till användar-information. Tink genomför bakgrundskontroller på samtliga anställda.
Hur skyddar jag mitt Tink konto?
Det första och viktigaste du bör göra är att välja ett lösenord som både är svårt för någon annan att gissa, som du inte använder hos någon annan tjänst, som innehåller andra tecken än bara siffror och bokstäver, och som helst bör vara längre än 15 tecken. Om du använder vår mobil-app så rekommenderar vi dig dessutom att sätta en PIN-kod i telefonens operativsystem för att skydda dig om du skulle tappa din telefon.

Banker

Får jag använda min personliga bankkod med Tink?
Ja, det får du. Du som bankkund har rätt att använda din bankkod för att länka in dina konton till Tink och det är lika säkert som att logga in på din banks mobilapp.
Hur kommunicerar Tink med bankerna?
Tink kommunicerar med bankerna på samma sätt som bankernas egna appar, alltså via bankernas API:er. Det här betyder att Tink bara kan länka in data som du ser i din bankapp. Tink uppfyller samma säkerhetsförordningar som banker och kortbolag.
Varför kan jag inte se alla konton från min bank/mitt banklån?
Tink kommer tyvärr inte alltid åt all din information så därför kan vissa saker saknas. Hör gärna av dig till oss på support@tink.se om det är något du saknar så kan vi titta på varför vi inte kan läsa in det. Tink kan bara länka data du själv kan se när du loggar in i din bankapp. Vilken information du har varierar beroende på bank. För några banker får du med lånen, fondsparande, pensionskonto och dylikt och för andra inte. Tyvärr är det utanför Tinks kontroll.
Vilka banker och tjänster kan Tink hämta data från?
Tink stödjer i dagsläget inhämtning av data från följande
Banker: Danske Bank, Handelsbanken, ICAbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Swedbank med sparbankerna.
Kreditkort: American Express, Eurocard, SAS American Express, SAS Mastercard, Statoil mastercard, SJ Priomastercard, OKQ8, Supreme card, Nordea Guld, Länsförsäkringar Visa, Finnair Plus Mastercard, JET MasterCard, NK Nyckel Mastercard, Nordic Choice Club MasterCard, Preem Privatkort, SEAT kortet, Coop MedMera, Shell MasterCard, Skoda Kortet, Swedbank Ung, Ticket Rikskortet, Volkswagen Kortet.
Aktiemäklare: Avanza och Nordnet.
Övriga: CSN
Hur lägger jag till en ny bank på ett befintligt konto?
Om du vill lägga till en ny bank till ditt Tink-konto följer du dessa steg:
1. Klicka på Profil, som du hittar längst ned till höger på menyn.
2. Klicka på lägg till bank eller tjänst, som du hittar under ID-Kollen.
3. Kryssa i valfri bank du vill lägga till och tryck sedan på nästa.
4. Följ de instruktioner som står skrivna för den bank du valt.
 Hur lägger jag till Danske Bank?
1. Förutom ditt personnummer använder du samma 4-siffriga servicekod som för Danske Banks mobilapp. Servicekoden består av fyra siffror, och du kan själv ändra den till något du enkelt kommer ihåg. Koden skapar du i Hembanken under menyn ”Mobila tjänster”. Du behöver dessutom tillgång till din kodbox för att skapa en sändkod. Mer info hittar du hos Danske Bank.
2. Om du inte har Danske Banks mobilapp kan du läsa om den och ladda ned den från Danske Bank.
3. Den 4-siffriga servicekod du använder för att logga in på Danske Banks mobilapp kan du nu använda för att lägga till Danske Bank till ditt Tink-konto.
Hur lägger jag till Handelsbanken?
1. Förutom ditt personnummer använder du din kortläsare, inloggningskort och inloggninsskod.
2. Börja med att fylla i ditt personnummer och din personliga kod (samma som i mobilappen och för telefonbanken).
3. Tink skapar nu en kontrollkod.
4. Ta fram din kortläsare, sätt i inloggninskortet och tryck på knappen SIGN. Skriv därefter in kontrollkoden du ser i Tink i kortläsaren, tryck OK och skriv in din inloggninskod till kortläsaren.
5. Din kortläsare skapar nu en svarskod som du skriver in i Tink.
6. Tryck på Anslut så är ditt bankkonot inkopplat.
Observera att vi tyvärr bara kan hämta 90 transaktioner per konto från Handelsbanken. Med tiden bygger du upp din egen historik och får fler transaktioner.
Hur lägger jag till ICAbanken?
1. Förutom ditt personnummer använder du samma 4-siffriga PIN-kod som vid inloggning på ICAs mobilapp och på mobil.icabanken.se och som skickats till dig när du blev kund. Du kan beställa en ny kod genom att ringa ICAbanken kundsupport på 033-47 47 90.
2. Om du inte har Icabankens mobilapp kan du läsa om den och ladda ned den från ICAbanken.
3. Den PIN-kod du använder för att logga in på ICAbanken mobilapp kan du nu använda för att lägga till ICAbanken till ditt Tink-konto. Observera att vi tyvärr bara kan hämta 90 transaktioner per konto från ICAbanken.Med tiden bygger du upp din egen historik och får fler transaktioner. 
Hur lägger jag till Länsförsäkringar?
1. Förutom ditt personnummer använder du samma PIN-kod som för internettjänsten eller mobilappen. Du kan beställa en ny kod hos Länsförsäkringar.
2. Om du inte har Länsförsäkringars mobilapp kan du läsa om den och ladda ned den från Länsförsäkringar.
3. Den PIN-kod du använder för att logga in på Länsförsäkringars mobilapp kan du nu använda för att lägga till Länsförsäkringar till ditt Tink-konto.
Hur lägger jag till Nordea?
1. Tillsammans med ditt personnummer använder du Mobilt BankID för att verifiera din identitet. För att kunna använda Mobilt BankID behöver du först ladda ner säkerhets-appen för Mobilt BankID från App Store eller Google Play, och sen aktivera ditt Mobila BankID på Nordeas internetbank. När detta är gjort kan du välja att ansluta Nordea till ditt Tink-konto.
2. Efter det att du har uppgett ditt personnummer och valt anslut, så kommer du temporärt lämna Tink-appen för att verifiera din identitet med Mobilt BankID. För att göra detta behöver du uppge din PIN-kod som består av 6 till 8 siffror.
3.När du använder Tink och vill uppdatera information från din bank så trycker du på uppdatera-knappen på översiktssidan i Tink-appen. Du kommer då temporärt skifta till säkerhets-appen för Mobilt BankID för att verifiera din identitet, och Tink-appen kommer sedan uppdatera all information. Du kan också lägga in din PIN-kod efter att du har verifierat dig med Mobilt BankID första gången. Då kan Tink automatiskt hämta hem din data och du behöver inte uppdatera manuellt varje gång du loggar in. 
Hur lägger jag till SEB?
För att lägga till SEB till ditt Tink-konto gör du så här:
1. Tillsammans med ditt personnummer använder du Mobilt BankID för att verifiera din identitet. För att kunna använda Mobilt BankID behöver du först ladda ner säkerhets-appen för Mobilt BankID från App Store eller Google Play, och sen aktivera ditt Mobila BankID på SEBs internetbank. När detta är gjort kan du välja att ansluta SEB till ditt Tink-konto.
2. Efter att du har uppgett ditt personnummer och valt anslut, så kommer du temporärt lämna Tink-appen för att verifiera din identitet med Mobilt BankID. För att göra detta behöver du uppge din PIN-kod som består av 6 till 8 siffror.
3. När du använder Tink och vill uppdatera information från din bank så trycker du på uppdatera-knappen på översiktssidan i Tink-appen. Du kommer då temporärt skifta till säkerhets-appen för Mobilt BankID för att verifiera din identitet, och Tink-appen kommer sedan uppdatera all information.
Hur lägger jag till Skandiabanken?
1. Tillsammans med ditt personnummer använder du Mobilt BankID för att verifiera din identitet. För att kunna använda Mobilt BankID behöver du först ladda ner säkerhets-appen för Mobilt BankID från App Store eller Google Play, och sen aktivera ditt Mobila BankID på Skandiabankens internetbank. När detta är gjort kan du välja att ansluta Skandiabanken till ditt Tink-konto.
2. Efter att du har uppgett ditt personnummer och valt anslut, så kommer du temporärt lämna Tink-appen för att verifiera din identitet med Mobilt BankID. För att göra detta behöver du uppge din PIN-kod som består av 6 till 8 siffror.
3. När du använder Tink och vill uppdatera information från din bank så trycker du på uppdatera-knappen på översiktssidan i Tink-appen. Du kommer då temporärt skifta till säkerhets-appen för Mobilt BankID för att verifiera din identitet, och Tink-appen kommer sedan uppdatera all information.
Hur lägger jag till Swedbank Mobilt BankID, Sparbanken Öresund och Sparbanken Syd?
1. Tillsammans med ditt personnummer använder du Mobilt BankID för att verifiera din identitet. För att kunna använda Mobilt BankID behöver du först ladda ner säkerhets-appen för Mobilt BankID från AppStore eller Google Play, och sen aktivera ditt Mobila BankID på internetbanken. När detta är gjort kan du välja att ansluta Sparbanken Öresund eller Sparbanken Syd till ditt Tink-konto.
2. Efter det att du har uppgett ditt personnummer och valt anslut, så kommer du temporärt lämna Tink-appen för att verifiera din identitet med Mobilt BankID. För att göra detta behöver du uppge din PIN-kod som består av 6 till 8 siffror.
3. När du använder Tink och vill uppdatera information från din bank så trycker du på uppdatera-knappen på översiktssidan i Tink-appen. Du kommer då temporärt skifta till säkerhets-appen för Mobilt BankID för att verifiera din identitet, och Tink-appen kommer sedan uppdatera all information.
Hur lägger jag till Swedbank förenklad inloggning?
1. Förutom ditt personnummer använder du samma PIN-kod som för Swedbanks mobilapp. Du kan beställa en ny personlig kod via internetbanken. Mer info hittar du hos Swedbank.
2. Om du inte har Swedbanks mobilapp kan du läsa om den och ladda ned den från Swedbank.
3. Den PIN-kod du använder för att logga in på Swedbanks mobilapp kan du nu använda för att lägga till Skandiabanken till ditt Tink-konto.
Hur lägger jag till American Express?
Du använder samma användarnamn och lösenord som när du loggar in på americanexpress.se. Du kan beställa ett nytt användarnamn och lösenord hos American Express.Om du har knutit Tink till ett extrakort hos American Express så kan vi i dagsläget inte visa saldot för det kortet. Däremot kan vi hämta transaktioner. Om du vill se saldo på ditt American Express-kort måste du använda loginuppgifterna för det kontot som kortet är knutet till
Hur lägger jag till mitt kreditkort?
Du använder samma användarnamn och lösenord som när du loggar in på din kreditkortsleverantörs hemsida.
Hur lägger jag till Avanza Bank?
Du använder samma användarnamn och lösenord som när du loggar in på avanza.se. Du kan beställa ett nytt användarnamn och lösenord hos Avanza. Du når Avanzas kundsupport på 08-562 250 00.
Hur lägger jag till Nordnet?
Du använder samma användarnamn och lösenord som när du loggar in på nordnet.se. Du kan beställa ett nytt användarnamn och lösenord hos Nordnet.
Hur lägger jag till CSN?
Förutom ditt personnummer använder du samma 4-siffriga PIN kod som när du loggar in på csn.se. Du kan beställa en ny kod hos CSN.
Hur lägger jag till mitt kreditkort?
Du använder samma användarnamn och lösenord som när du loggar in på din kreditkortsleverantörs hemsida.
Kan jag välja att bara läsa in vissa konton?
Ja, du kan själv välja vilka av dina konton du vill läsa in. Så här gör du:
1. Gå till Profil
2. Klicka på “utvidga-pilen” under Bank och tjänster och sedan på den banken som du vill justera ett konto på.
3. Klicka på det kontot du vill justera. Klicka i eller klicka av ”Pausa” för att hämta in eller stänga av hämtning av data.
Vilket lösenord använder jag för att länka in en bank?
Du använder samma användarnamn och personliga kod för att länka in en bank i Tink, som du använder vid förenklad inloggning på din banks internetsida eller när du loggar in på bankens mobilapp. För mer information sehär . För vissa banker har du bara alternativet Mobilt BankID poch för en del banker kan du även välja personlig kod/lösenord.
Jag har bytt personlig kod till banken, hur gör jag då?
Om du har ändrat din personliga kod kan du enkelt ändra den i Tink.
1. Trycka på “Profil”.
2. Fälla ut “Banker och tjänster” och trycka på den bank man vill redigera.
3. Trycka på bankens status högst upp sidan.

Inställningar

Hur byter jag lösenord till mitt Tink-konto?
För att byta lösenord gör du så här:
1. Gå till Profil
2. Klicka på “Mitt konto” och gå sedan till “Byt lösenord”
3. Fyll i fälten för byte av lösenord och klicka sedan på klar.
Om du är inloggad med Facebook så finns inte detta alternativet. Du måste då skicka efter ett nytt lösenord till den mailadressen som din Facebookanvändare är registrerad på och ändra det.
Sedan kommer du att logga in på Tink på “vanligt” sätt.
Hur avslutar jag ett Tink konto?
Du kan när som helst avsluta ditt konto. Då raderas all personlig information och självklart stängs bankkopplingar ner och dina lösenord raderas permanent från våra system. Om du vill avsluta ditt Tink-konto gör du så här:
1. Gå till Profil
2. Klicka på “Mitt konto” och gå sedan till “Ta bort konto”
3. Följ sedan instruktionerna som följer..
Vilken version av iOS stödjer Tink?
Vi rekommenderar att du ska ha iOS 7.0 eller senare
Vilken version av Android stödjer Tink?
Vi rekommenderar att du ska ha Android 4.0.3 eller senare
Kan man skapa flera Tink-konton?
Ja, du kan skapa hur många konton du vill och det är helt gratis. Du kan exempelvis ha ett konto för dig själv där du kopplar in alla dina banker, och ett annat konto som du delar med någon där du bara kopplar in de banker och kort som ni delar. 
Kan jag ställa in löneperiod?
Ja, Tink byter månad den 25e eftersom många får lön just det datumet. Tink samlar alltså dina inkomster och utgifter från den 25e september till den 24e oktober (och perioden kallas oktober) och börjar sen om igen med en ny månad. Tink justerar automatiskt brytpunkten om lönedagen infaller på en helg.
Du kan också välja att använda kalendermånad som månadsbryt, då följer Tinks månader den vanliga kalendern, eller välja en specifik dag som du vanligtvis får lön på. Du ändrar det här enkelt under Profil, och Allmänt.
Kan jag ändra datum på en transaktion?
Ja du kan manuellt justera ett datum om du trycker på transaktionen du vill ändra och sedan på “Ändra” uppe i högra hörnet så kan du byta datum.
Kan jag stäng av och på konton?
Ja, under “Profil” och om du sedan går in på banken i fråga kan du gå in på varje individuellt bankkonto och välja om Tink ska hämta data från just det kontot eller inaktivera det för att inte hämta data. På så sätt kan du exkludera t.ex. sambons eller firmans konto.
Kan jag dela konto med en annan person?
Ja, om du och en annan person har ett gemensamt bankkonto och vill dela det på hälften i Tink kan ni göra det genom att gå in på inställningar, klicka på kontot du vill dela och sen klicka på ”delat konto”. Nu kommer bara 50% av inkomster och utgifter räknas med i din statistik men i transaktionslistor ändras inget.
Hur fungerar det med kreditkortsbetalningar?
Om du under månaden gör alla dina inköp med ett kreditkort kommer Tink hantera dina köp som utgifter den dag som de sker (och inte när fakturan betalas). När du sedan betalar din kreditkortsfaktura blir betalningen automatiskt ”Egen överföring”. Sker betalningen från ett konto som inte är anslutet till Tink kommer det istället att se ut som en inkomst till kreditkortskonton. För att justera detta, gå in på betalningen och kategorisera som ”Egen Överföring”.
Vad är det för skillnad på saldo och kvar av lön?
Det saldo du ser i Tink är den summan som du har på ditt konto. Kvar av lön är den summa som du har kvar av din lön den här löneperioden. Om du har 0 kr kvar på konton innan du får lön, och inte överför pengar mellan dina egna konton, så kommer Kvar av lön och Saldo att stämma överens. Om du exempelvis har fört över pengar till ett annat konto så kommer saldot på ditt konto att ha blivit lägre, men Kvar av lön är opåverkad. Om du har pengar kvar från förra löneperioden kvar på konton, så kommer ditt saldo att vara högre än din Kvar av lön för den här månaden.
Kan jag skapa personliga budgetar?
Ja i mobilappen kan du genom vårt budgetverktyg skapa budgetar på kategori- och utgiftsnivå. Läs mer om hur du sätter budgetar på vår blogg.
Ja, i vårt budgetverktyg kan du också sätta sparmål. När du ska sätta ett mål utgår du från det konto som du vill spara pengar på och ställer in den summa du totalt vill spara. Läs mer om sparmål på vår blogg.
Du kan också använda dig utav våran tagg-funktion då du taggar transaktioner som du sedan söker upp och gör budgetar av.

Bolån

Hur går det till att flytta bolån med Tink?
Tink samlar in all den information som bankerna behöver för att kunna ge dig ett ränteerbjudande. Sedan skickar vi en digital ansökan om bolåneflytt till den bank som du har valt. Banken kontaktar dig sedan för att validera din information, eventuellt be dig om kompletterande uppgifter och så skickar de hem ett skuldebrev tillsammans med några blanketter till dig som du skriver på och skickar tillbaka – och så är det klart!
Kostar det något? Tillkommer några avgifter?
Tink är gratis för användaren. Tink tar inte heller ut någon avgift från användaren för byte av bolån.
Vad händer efter att jag skickat ansökan?
Banken du ansökt att flytta ditt bolån till, kommer att kontakta dig inom ett par dagar. Om din ansökan blir godkänd, hjälper de dig att slutföra flytten.
Kan jag binda mina lån?
Det går självklart bra att binda hela eller delar av ditt bolån efter flytten, det bestämmer du själv.
Hur länge gäller den räntan som jag får?
Räntan som vi presenterar är den aktuella rörliga räntan från banken. Rörlig ränta innebär att räntesatsen kan ändras i takt med förändringar på räntemarknaden men detta kan ske högst en gång var tredje månad.
Är ansökan bindande?
Nej, lånet flyttas inte förrän du har skrivit på skuldebrevet som du får på posten. Det du signerar i Tink är en ansökan om att flytta ditt bolån.
Varför kreditupplysning?
Banken måste ta en kreditupplysning på dig för att försäkra sig om att du inte har betalningsanmärkningar. Om kreditupplysningen inte ser bra ut, så kan det betyda att du inte får flytta ditt bolån.
Vad händer om jag har fyllt i fel information?
Det gör inget om du har fyllt i något fel, banken kommer ändå kontakta dig för att validera informationen och då kan du justera eventuella fel. Om du har lämnat felaktig information som är räntegrundande så kan din ränta dock ändras i efterhand. I värsta fall kommer banken inte kunna flytta ditt bolån, så var så noga du kan med informationen du lämnar.
Måste jag byta bank helt?
Tink samarbetar bara med banker som inte kräver att du flyttar över något till dem i och med flytt av bolån – det tycker vi är schysst. Ibland kan banken ge dig ännu lägre ränta om du blir helkund, men det är upp till dig. Om du vill så kan du självklart flytta hela eller delar av din ekonomi till samma bank sen.
Vilka samarbetar Tink med och hur har vi valt ut våra partners?
Tink har noga valt ut de banker som vi tycker har bra räntor och schyssta villkor. Vi samarbetar med SBAB och SEB, för att de till exempel inte kräver att du ska bli helkund när du flyttar ditt
bolån till dem.
Vem är en PEP?
Med PEP (Politically Exposed Person – PEP) avses en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.
Med ”viktig offentlig funktion” avses funktioner som:
  • 1. Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
  • 2. Parlamentsledamöter
  • 3. Ledamöter i styrelsen för politiska partier
  • 4. Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
  • 5. Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ
  • 6. Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
  • 7. Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.
Med ”familjemedlem” till PEP avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.
Med ”känd medarbetare” till en PEP avses:
  • 1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP
  • 2. Fysisk person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats för en PEP.
Med ”nära förbindelser” avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med en förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Jag betalar skatt i andra länder än Sverige, hur påverkas jag?
Är du skattskyldig i något annat land än Sverige behöver du ange det i din ansökan. Har du skatterättslig hemvist i USA behöver du svara “JA” på frågan “Har du skatterättslig hemvist i USA?” samt ange ditt amerikanska skattenummer och ditt TIN-nummer. Om du har skatterättslig hemvist i något annat land än Sverige behöver du först svara “JA” på frågan “Har du någon annan skatterättslig hemvist än Sverige och USA?”. Därefter behöver du ange i vilket land du har skatterättslig hemvist samt ditt TIN-nummer.

Sparkonto

Vad händer efter att jag startat kontot? Behöver jag göra något mer?
Ditt konto är nu redo att användas, och du kan föra över pengar till ditt nya sparkonto direkt i Tink. Så fort du har satt in pengar på kontot så börjar du att tjäna in ränta.
Kostar det något? Tillkommer några avgifter?
Nej, Tink har valt ut partners som har kostnadsfria sparkonton.
Varför måste jag svara på alla frågor?
Alla finansiella företag inom EU är skyldiga att jobba för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att ställa dessa frågor säkerställer banken att de känner sina kunder.
Vilka samarbetar Tink med och hur har vi valt ut våra partners?
Tink har noga valt ut de banker som förutom bra ränta även har schyssta villkor på sina sparkonton. Vi samarbetar med SBAB och Collector, för att de t.ex. har avgiftsfria sparkonton och fria uttag. Och självklart omfattas de av den statliga insättningsgarantin.
Vad innebär den statliga insättningsgarantin?
Insättningsgarantin betyder att staten garanterar de pengar du har satt in hos en bank, och att du som kund kommer att få ersättning av staten om banken skulle gå i konkurs. Insättningsgarantin ersätter kapital upp till 950 000 SEK per person.
Varför erbjuder ni inte sparkonto hos min bank?
Tink samarbetar just nu med SBAB och Collector p.g.a. att de erbjuder förmånlig ränta, insättningsgaranti och schyssta villkor. Vår ambition är att i framtiden öka utbudet.
Måste jag byta bank helt?
Nej, du kan ha konton i olika banker. Tink gör det enkelt att samla dina olika konton i en app, så att du ska kunna välja de bästa produkterna, från de bästa bankerna.
Hur lång tid tar det att föra över pengar från sparkontot till mitt transaktionskonto?
Det tar oftast 1-2 bankdagar att föra över pengar mellan olika banker. Så tänk på att det inte går att flytta över pengarna direkt från sparkontot till ditt transaktionskonto, om det inte är i samma bank.
Varför måste jag lämna ut mitt telefonnummer?
Banken behöver ha alla dina kontaktuppgifter, inklusive ditt telefonnummer.

Överföringar

Hur gör jag för att göra överföringar i Tink
För att göra överföringar mellan olika banker/konton gör du såhär:
Gå in på “Kontovyn” och tryck sedan på actionknappen (den lilla turkosa knappen till höger).
Välj Överför.
Välj sedan vilket konto du vill överföra ifrån och sedan till innan du hoppar ner till belopp.
När du är nöjd så trycker du på godkänn. Oftast så behöver du inte signera med Mobilt BankID när du gör överföringar mellan dina egna konton till skillnad från när det är externa konton. Det skiljer sig lite bankerna emellan.Glöm inte att dubbelkolla vem mottagaren är innan du signerar med Mobilt BankID.
Hur betalar jag räkningar i Tink?
För att betala räkningar i Tink så gör du ungefär som när du ska göra en överföring:
Gå in på “Kontovyn” och tryck sedan på actionknappen (den lilla turkosa knappen till höger).
Välj Betala.
Här kan du välja mellan att scanna fakturan med din smartphones kamera, eller föra in belopp, mottagare och OCR/meddelande manuellt.Om du vill scanna så väljer du kameraikonen i vänstra hörnet av Betalarutan.
Välj sedan vilket konto du vill att pengarna ska dras ifrån.
Scanna sedan in Mottagare, Belopp och OCR.
Om du hellre vill göra det manuellt så kan du fylla i alla rader och godkänna sedan.Vare sig du scannar in fakturan eller fyller i allting manuellt så behöver du godkänna med Mobilt BankID för att betalningen ska gå igenom.Glöm inte att dubbelkolla vem mottagaren är innan du signerar med Mobilt BankID.
Kan jag hantera och godkänna e-fakturor i Tink, hur?
Ja, du kan hantera och godkänna e-fakturor i Tink.
I din Tinkapp så hittar du dom under “Händelser”, de hamnar alltid högst upp och väntar på att bli godkända.
När du väl godkänt dom så hamnar de som kommande transaktioner under Konton och sedan det konto du har valt att pengarna ska dras ifrån.
Hur snabbt går det att överföra pengar i Tink?
Det går lika snabbt att skicka pengar som det gör i din vanliga bankapp.
Hur går själva överföringen av pengar till, hur hanterar Tink mina pengar?
Tink använder bankernas system för att genomföra betalningar så att pengarna skickas på samma sätt som i din vanliga banks mobilapp.
Jag behöver inte använda Mobilt BankID för att uppdatera mitt konto i Tink, kommer vem som helst som kommer åt min telefon kunna flytta pengar?
Generellt sett så måste du godkänna alla dina överföringar/betalningar med Mobilt BankID. Dock så finns det någon enstaka bank som tillåter att man för över pengar till förinlagda mottagare, men man måste signera med BankID för att lägga in de mottagarna.
Varför ska jag betala räkningar/göra överföringar i Tink istället för min vanliga bankapp?
I Tink kan du nu samla alla dina banker, konton och kort på samma ställe. Med Tink så behöver du bara ha en ekonomi-app. Om man har använt Tink för att kolla sina utgifter och budgets tidigare så kan man nu lika smidigt och enkelt göra alla sina betalningar via Tink också.
Vilka banker kan jag göra överföringar mellan och betala räkningar ifrån?
Nordea, SEB, Swedbank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Danske Bank och ICA Banken fungerar i dagsläget, men det kommer att uppdateras kontinuerligt.

ID-Koll

Vad är ID-Koll?
ID-Koll är en gratis bevakningstjänst som gör dig uppmärksam på om någon har utsatt dig för ID-kapning och kortbedrägeri. Tink samlar data från över 40 svenska banker, kortutgivare, myndigheter och kreditupplysningföretag men det är framförallt våra 250 000 användare som hjälper varandra. Ju fler som rapporterar in bedrägerier desto smartare blir vårt system och kan varna andra.
Vad är ID-kapning?
Att bli ID-kapad innebär att någon olovligt använder din identitet vilket betyder att någon annan använder ditt namn, personnummer och adress för att till exempel ta nya banklån och krediter, beställa varor på internet eller handla med ditt kreditkort.
Kan jag skydda mig mot ID-kapning?
Tyvärr ökar ID-kapningarna varje år och än så länge finns det inget effektivt sätt att helt skydda sig mot det. Istället kan du som individ se till att vara försiktig med dina personuppgifter och se till att använda en bevakningstjänst som snabbt berättar för dig om något har gjorts med dina personuppgifter eller om det är någon ovanlig aktivitet på ditt konto.
Vad gör jag om jag blivit ID-kapad?
Att bli ID-kapad innebär att du måste spärra ditt personnummer hos polisen, myndigheter och företag. Läs vår guide för att få mer information. Tink kan tyvärr inte i dagsläget erbjuda en spärrtjänst.
Vilka offentliga register scannar Tink?
Statens personadressregister (SPAR), Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet och Bolagsverket
Vad är det ID-Koll håller koll på?
ID-Koll håller koll på: betalningsanmärkningar, skulder hos Kronofogden, företagsengagemang, adressändring eller styrelseändring för företag där du sitter i styrelsen, fastighetsinnehav, kreditscore, deklaration, dubbeldragningar, för dig ovanliga köpmönster, köp som sker där din telefon inte är, betalningar till företag som är varningslistade hos e.g. Svensk Handel samt ovanligt stora kontantuttag.
Vad gör jag om min ID-koll inte stämmer?
Vi hämtar all vår data från företaget CreditSafe, som i sin tur hämtar sin data ifrån olika myndigheter och kreditupplysningsföretag. Ta gärna kontakt med deras kundtjänst om någon info är felaktig.

Klagomål

Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt. Skriftliga eller muntliga klagomål skall i första hand framföras direkt till:
Tink AB
Klagomålsansvarig: Andreas Kvarnström
Vasagatan 11
Telefon: +46 8 ‐ 50 90 89 00
E-post: klagomal@tink.se
Kund kan även begära att kundtjänst skall vidarebefordra klagomål till Klagomålsansvarig. Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som är en opartisk instans som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär.
KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ
Box 242 23
104 51 Stockholm
Telefon: +46 8 24 30 85
Det går också att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas.
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
Box 174
101 23 Stockholm

Om Tink

Hur fungerar tjänsten?
Tink läser löpande in och kategoriserar alla transaktioner från de banker och kreditkort du väljer att länka till ditt Tink-konto. Du kan också betala och göra överföringar mellan dina olika banker, flytta ditt bolån för att få en bättre ränta och öppna sparkonto för att tjäna på ditt sparande. Allt presenteras sedan på ditt Tink-konto och gör det superenkelt och roligt att ha koll på din privatekonomi.
Hur tjänar Tink pengar?
Tink förhandlar med bankerna för att kunna erbjuda bra finansiella produkter åt våra användare. Som till exempel boräntor och sparräntor. Om du som användare tycker att ett erbjudande är bra, och väljer att till exempel flytta ditt bolån eller öppna ett sparkonto via Tink, så får vi en provision från bankerna. På det sättet kan Tink vara gratis för dig som användare och vi får endast betalt när vi kan hjälpa våra användare att spara pengar, det tycker vi känns schysst.Vi väljer partners med stor omsorg, vilket betyder att vi inte alltid väljer den bank som har det lägsta priset. Schyssta villkor är en förutsättning för att Tink ska rekommendera en produkt. Vi förhandlar alltid med utgångspunkt att vi ska kunna ge våra användare konkurrenskraftiga och bra erbjudanden, men vi kan inte lova att vi alltid ska vara billigast. Det kan hända att du får ett bättre pris om du går direkt till banken och förhandlar själv eller jämför priser på alla aktörer på hela marknaden.

Vem äger Tink?
Tink är ett svenskt privatägd företag med kontor i Stockholm. En majoritet av företaget ägs av grundarna och anställda tillsammans med ordförande Nicklas Storåkers.
Kostar det något använda Tink?
Nej, Tink är helt gratis att använda.
Hur kommer jag i kontakt med Tink?
Tink har kontor på Vasagatan 11 i Stockholm men snabbast når du oss på hello@tink.se, support@tink.se, Facebook eller Twitter.
Övrig information
Tink är inte ett betalningsinstitut och utför inte själva betalningarna, utan har teknik som gör det möjligt för betaltjänstanvändaren att initiera en betalningsorder via Tink appen. Tink har inte vid något tillfälle besittning över de medel som ska överföras. Tink är ett reglerat bostadskreditinstitut som lyder under Finansinspektionen.